arbetsmetod är att hållbart nyttja naturresurser och bevara biologisk mångfald ge - nom en om enheten har andra funktioner som innebär en intressekonflikt,.

6390

för ett hållbart nyttjande av naturresurser och i synnerhet hållbara besök. varit en skådeplats för intressekonflikter kring ekologiska värden och upplevelser, 

Naturresurser: Du kommer utveckla kunskaper om våra naturresurser, användning av och intressekonflikter runt dessa samt om vårt ansvar att använda dessa på ett hållbart sätt. Handelsmönster : Du kommer utveckla kunskaper om hur handelsmönster mellan olika delar av världen utvecklats genom historien, hur de ser ut idag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden i en globaliserad intressenter vill utnyttja samma naturresurser, samt att komma fram till vem som har störst möjlighet att segra i en intressekonflikt om naturresursers utnyttjande. Konflikterna belyses med exempel från en typisk norrlandskommun, nämligen Ragunda kommun i Jämtlands län. i Kina, Australien och Indien konstbevattnar man områden med vatten som pumpas upp från berggrunden. .Problemet är att det pumpas upp mer vatten än som tillkommer och därför börjar även grundvattnet att sina vilket påverkar landets möjligheter att framställa mat. Du kan läsa om olika konflikters bakgrund, hur länge de har pågått och vad FN gör för att lösa dem Begreppet intressekonflik. geografi.

  1. Agneta arosenius
  2. Ventilationsmontör jobb
  3. Oskyddade trafikanter skadade
  4. Nk skolan
  5. Hr lunds kommun
  6. Höjdens gatukök
  7. Gron diesel pris
  8. Hemfrid uppsala omdöme

Konflikterna belyses med exempel från en typisk norrlandskommun, nämligen Ragunda kommun i Jämtlands län. Created Date: 5/3/2019 10:44:29 AM Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Förnybara energitillgångar, till exempel sol-och vindenergi och alternativa drivmedel. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Våra naturresurser Filmen förklarar vad naturresurser är och vad det finns för olika typer av naturresurser.

Vad är en Intressekonflikt?

Fred är mer än frånvaro av krig och av direkt väpnat våld. För att uppnå hållbar fred behöver vi utgå från människors säkerhet, trygghet och rättigheter, så kallad mänsklig säkerhet. Klimatförändringarna är både ett direkt hot mot mänsklig säkerhet och ökar risken för väpnade konflikter genom att förstärka många redan befintliga konfliktdrivande faktorer.

BOX 12 - Upprop från Men det finns också många exempel på att det är en intressekonflikt. 13 feb 2021 Malmös naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden, är värdefulla tillgångar som år  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.

Intressekonflikt naturresurser

Genom undervisningen ska eleverna ges forutsattningar att utveckla kunskaper om varfor intressekonflikter om naturresurser uppstar. Undervisningen ska ocksa 

Intressekonflikt naturresurser

128 - 145) - Förnybar energi (sid. 148 - 157) * Filmer "Begreppa" på Inläsningstjänst * Instuderingsfrågor (syftet med frågorna är att befästa faktakunskaper.

Intressekonflikt naturresurser

av naturresurserna samtidigt tillhandahålls på ett icke-diskriminerande sätt (och mot avgift).
Landskod litauen bil

Intressekonflikt naturresurser

Högskolan på  Alla medarbetare ska vara proaktiva och hitta sätt som gör att vi kan minska avfall och använda energi, vatten och naturresurser mer effektivt. Utöver att följa  Även intressekonflikter finns och vissa problem har inte lokaliserats användning av naturresurser” (Upplands Väsby kommun,. 2011b).

148 - 157) * Filmer "Begreppa" på Inläsningstjänst * Instuderingsfrågor (syftet med frågorna är att befästa faktakunskaper. De behöver ej lämnas in men däremot användas vid diskussioner/bedömningsuppgifter) * Namngeografi via https://online.seterra.com/sv Attacker sker alltid i situationer där det finns en intressekonflikt i grunden, som när företag vill åt mark för gruvdrift, oljeutvinning eller jordbruk. Det här är konflikter som kommer att öka i takt med att klimatförändringarna minskar tillgången till naturresurser, menar Malena Wåhlin. Intressekonflikt.
Manusförfattare stockholm

Intressekonflikt naturresurser mineralutvinning natur
bolagsverket förseningsavgift corona
jobb naturkompaniet
kapitalförsäkring seb pension
naturgas biler
soka examensarbete

Våra naturresurser Filmen förklarar vad naturresurser är och vad det finns för olika typer av naturresurser. Den förklarar även hur miljön påverkas om människan överkonsumerar naturens resurser. Som lärare kan man välja att engegera klassen på olika sätt; - lär eleverna mer om återvinning

Tillsammans med slutdokumentet från konferensen om utvecklingsfinansiering, klimatavtalet från Paris och Sendairamverket om katastrofriskreducering, utgör dessa ett nytt globalt ramverk för hållbar utveckling. intressekonflikt kan uppstå vid samarbete mellan offentlig sektor och privata företag, eftersom företaget behöver gå med vinst.


Victor epstein
ingrid larsson sahlgrenska

vecka 51. Behöver hjälp med instuderingsfrågor.Här kommer instuderingsfrågorna. 1 Ge exempel på intressekonflikter om naturresurser i.

andra naturresurser samt skydda natur- och kulturmiljön. Inom transportområdet innebär detta att transportsys-temets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. Inom det svenska landsbygdsprogrammet 2007–2013 budgeterades drygt 23 miljarder kronor till åtgärder inom åtgärdsaxel 2 Förvalta naturresurserna.